Nie każde zakłócenie w pracy kotła, piecyka gazowego Vaillant, De Dietrich, Torus, Ferroli, Termet, Saunier Duval wymaga wzywania serwisu... i ponoszenia związanych z tym kosztów

W razie wystąpienia problemów w eksploatacji kotła, piecyka gazowego, zanim zdecydujecie się Państwo na wezwanie serwisu, warto wykonać czynności według poniższych wskazówek. Mogą one pomóc usunąć zakłócenie w pracy urządzenia bez wizyty serwisu, a jeśli będzie ona konieczna, umożliwią serwisantowi sprawniejsze działanie. Są to czynności leżące w zakresie obsługi, którą wg zaleceń producentów urządzeń, może wykonywać użytkownik.

  1. Sprawdzić na manometrze ciśnienie wody kotle, piecu gazowym, czy mieści się ono w zakresie zalecanym przez producenta i podanym w instrukcji obsługi. Jeśli jest ono zbyt niskie (zwykle poniżej 0,8 - 1 bar), należy dopuścić wody do poziomu zalecanego (zwykle ok 1,5 bar).
  2. Sprawdzić prawidłowość przyłączenia do sieci elektrycznej. Jeśli kabel zasilający został włożony do innego gniazda niż oryginalnie, należy umieścić go w tym gnieździe, w którym był on pierwotnie.
  3. Spróbować wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie. Jeśli wyświetlana jest informacja o zablokowaniu (czerwona lampka, przekreślony płomień itp) , nacisnąć przycisk "reset". Jeśli po tej operacji kocioł zacznie pracować należy go bacznie obserwować, czy nie występują objawy nieprawidłowej pracy - np wycieki wody, nietypowe odgłosy, zapach spalin w pomieszczeniu. Jeśli cokolwiek wzbudza Państwa podejrzenia, najlepiej dla własnego bezpieczeństwa natychmiast wyłączyć kocioł - odłączyć od zasilania elektrycznego i zamknąć dopływ gazu. Jeśli występują wycieki wody należy też zamknąć zawory odcinające, a następnie wezwać serwis.
  4. Jeśli do urządzenia jest podłączony sterownik pokojowy lub pogodowy, sprawdzić czy jest on poprawnie zaprogramowany. Jeśli jest on zasilany bateriami, należy sprawdzić ich stan.

Jeśli powyższe czynności nie pomogły w rozwiązaniu problemu, lub też jeżeli kocioł pracuje lecz w sposób nieprawidłowy (np "słabo grzeje", wyłącza się samoczynnie, wykazuje wycieki wody, nadmiernie hałasuje, należy skonsultować się z serwisem. Warto to zrobić też w przypadku gdy instalacja nie była dawno (ponad rok) serwisowana.

Przed rozmową z firmą serwisową warto, w miarę możliwości, przygotować następujące informacje:

  1. Przede wszystkim - nazwę producenta i oznaczenie modelu kotła, piecyka. Informacje te można znaleźć w instrukcji obsługi lub na tabliczce znamionowej, jeśli jest ona od zewnątrz widoczna. Jeśli nazwa modelu nie jest znana, pomoże też podanie, choćby orientacyjnie, roku produkcji oraz typu (np kocioł grzewczy stojący lub wiszący, jedno czy dwufunkcyjny itp)
  2. Dokładny opis usterki: jak się objawia, w jakich okolicznościach występuje - np czy w sposób przypadkowy, czasami, a może zawsze w pewnych okolicznościach np podczas długiego podgrzewania wody. Jeśli usterka polega na niewielkim wycieku wody, warto zwrócić uwagę z której strony obudowy wyciek ten widzimy. Jeśli usterka objawia się okazjonalnym wyłączaniem awaryjnym - zwrócić uwagę jak często to się dzieje, może w pewnych specyficznych momentach.

Przygotowanie powyższych informacji znacznie usprawni rozmowę i umożliwi precyzyjniejsze określenie zakresu/kosztu/terminu naprawy.

Przy obsłudze kotłów, piecyków gazowych zalecamy dalece idącą ostrożność.

Jeśli cokolwiek wzbudza Państwa niepokój, najlepiej kocioł, piec gazowy natychmiast wyłączyć i wezwać specjalistę.

Odradzamy samodzielnych prób napraw urządzeń.

Urządzenie grzewcze to: gaz, prąd elektryczny, gorąca woda/para, potencjalnie trujące spaliny.

Tylko fachowa i regularna obsługa zapewnia bezpieczeństwo jego użytkowania.