W czasie burz z wyładowaniami atmosferycznymi dość często dochodzi do uszkodzeń elektroniki sterującej kotłów gazowych, głównie nowszych i najnowszych modeli. Po każdym przejściu większej burzy nad Wrocławiem odnotowujemy zwiększoną ilość zgłoszeń usterek tego typu, zwykle bardzo kosztownych w naprawie.

Skłonność występowania takich awarii wynika to zarówno z czynników obiektywnych (elektryczne połączenie kotła z instalacją energetyczną, wodną i gazową, a także wkładem kominowym, będącym często najwyższym punktem budynku) jak i z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych w nowszych kotłach - układy zasilające coraz częściej nie są wykonane w oparciu o tradycyjny, trudny do uszkodzenia transformator lecz zasilacze impulsowe, wrażliwe na przepięcia elektryczne.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty zalecamy Użytkownikom wyłączanie zasilania kotłów, najlepiej przez wyjęcie wtyczki z gniazdka, w czasie wyładowań atmosferycznych mających miejsce w bliskiej okolicy. Czynność ta radykalnie zmniejsza ryzyko wystąpienia kosztownej usterki.