Wiele nowoczesnych rodzajów kotłów, w szczególności kondensacyjnych, charakteryzuje się dużą wrażliwością na twardość wody używanej do napełniania układu CO. Instrukcje techniczne firm Termet, Vaillant, De Dietrich, Ferroli, Saunier Duval określają szczegółowo te wymagania.

W wielu przypadkach maksymalna dopusczalna twardość wody wymagana przez producenta jest znacznie niższa niż średnia twardość wody wodociągowej w naszym regionie. Jeśli w okresie gwarancji dojdzie do uszkodzenia kotła z powodu zakamienienia wymiennika głównego, koszty naprawy mogą być ogromne, a gwarancja ich nie obejmuje.

Uczulamy więc Instalatorów na konieczność sprawdzenia wymagań producenta kotła w tym zakresie. Jeśli woda wodociągowa nie spełnia tych wymagań, warto już na etapie instalacji przewidzieć rozwiązania mające zapobiec wystąpieniu problemów takie jak umożliwienie napełnienia zładu wodą zmiękczoną i/lub zastosowanie inhibitora.

Warto dodać że w piecach dwufunkcyjnych Vaillant, Termet, Saunier Duval, De Dietrich, Ferroli, które posiadają wbudowany zawór do napuszczania wody, fakt istnienia tego zaworu nie oznacza wcale że w każdej sytuacji producent dopuszcza napełnianie zładu CO nieuzdatnioną wodą wodociągową. Gdy woda ta ma zbyt dużą twardość, zład powinien być napełniony inną drogą, poprzez wkład jonowymienny zmiękczający wodę.