Pyt.: Mój kocioł często wyświetla błąd L3 i w tym czasie nie pracuje centralne ogrzewanie. Czy to poważna usterka?

Odp.: Komunikat L3 w kotłach Termet nie jest kodem usterki lecz komunikatem stanu pracy, oznaczającym że kocioł przekroczył zadaną temperaturę w układzie CO i wszedł w stan 3-minutowej blokady palnika. Warto jednak zwrócić uwagę, że pojawianie się tego komunikatu znacznie częściej niż zazwyczaj może być symptomem nieoptymalnej pracy układu grzewczego wynikającej ze złych ustawień, nieprawidłowej eksploatacji lub pewnych problemów w pracy kotła i/lub instalacji grzewczej.

Pyt.: Mam kocioł dwufunkcyjny, ale chcę korzystać tylko z funkcji centralnego ogrzewania. Czy mogę nie podłączać funkcji wody użytkowej i eksploatować kocioł Termet?

Odp.: W modelach dwufunkcyjnych jest to pod pewnymi warunkami dopuszczalne, ale tylko w wersjach podgrzewających wodę w wymienniku płytowym. Nie wolno natomiast eksploatować w ten sposób kotłów Termet z wymiennikiem bitermicznym (np miniterm, termaster itp) gdyż może to doprowadzić do poważnej awarii i spowoduje utratę gwarancji. Każdorazowo należy sprawę skonsultować z Autoryzowanym Serwisem Firmowym.