Kocioł/podgrzewacz Vaillant słabo grzeje wodę - to jedno z częstszych zgłoszeń serwisowych. Niska temperatura wody w kranie, pomimo ustawienia wysokiej temperatury na regulatorze w kotle/piecyku częściej związana jest z zagadnieniami obsługowo-regulacyjno-konserwacyjnymi (zbyt długi czas pracy od ostatniego przeglądu lub przegląd niefachowo wykonany) niż z usterką jakiegoś komponentu.

Rozważania poniższe dotyczą wyłącznie kotłów grzejących wodę przepływowo (kotły dwufunkcyjne, podgrzewacze).

Rozważając przyczyny niskiej temperatury wody należy na początku ustalić, czy faktyczna wydajność kotła znacząco odbiega od nominalnej. Można w uproszczeniu przyjąć, że dla najbardziej popularnych kotłów o mocy ok 24 kW i temperaturze zimnej wody 5 st.C, jesteśmy w stanie uzyskać w kranie wodę gorącą (ponad 45 C) dla przepływu maksymalnie ok 8 litrów na minutę (ok 6,5 l/min dla kotłów 20 kW). Więcej zagrzać się taką mocą po prostu nie da. Zalecamy zatem, zanim stwierdzicie Państwo że z kotłem jest coś nie tak, domowym sposobem zmierzyć przepływ wody w kranie, w którym mamy problem z temperaturą. Można to zrobić mierząc czas napełniania naczynia o znanej pojemności.

Dla bardziej dociekliwych:

Można w prosty sposób w kilku krokach ocenić prawidłowość pracy kotła przepływowego. Często otrzymujemy od Klientów zapytania w stylu "Vaillant po przeglądzie słabo grzeje wodę, "fachowiec" stwierdził że tak chyba powinno być i co mam zrobic dalej".

opcja 1: zmienić fachowca na takiego, który zamiast stwierdzać, zmierzy, policzy, udowodni i zaproponuje rozwiązanie problemu

opcja 2: samodzielnie wykonać pomiary wg poniższej instrukcji:

  1. Zaopatrzyć się w naczynie o znanej pojemności np. wiaderko 10 litrów, termometr którym można zmierzyć w miarę dokładnie temperaturę wody oraz stoper
  2. Odczytać na obudowie kotła jego moc maksymalną w trybie podgrzewania wody użytkowej np. 24 kW
  3. Otworzyć maksymalnie kran z zimną wodą i pozwolić jej płynąć około 2 minuty
  4. Po tym czasie napełnić wiaderko wodą zimną i zmierzyć jej temperaturę.
  5. Ustawić na kotle maksymalną temperaturę ciepłej wody
  6. Otworzyć kran z ciepłą wodą i pozwolić jej płynąć około 2 minuty
  7. Po tym czasie podłożyć wiaderko i stoperem zmierzyć czas jego napełnienia
  8. Zmierzyć temperaturę wody w wiaderku
  9. Jeszcze raz otworzyć maksymalnie ciepłą wodę i na liczniku gazowym odczytać ilość przepływającego gazu w ciągu 30 sekund np. 24 dm3
  10. Wykonać proste obliczenie wg wzoru: rzeczywista moc grzewcza kotła = (temperatura wody ciepłej - temperatura wody zimnej) * 4,186 * (pojemność wiaderka[litrów] / czas napełniania wiaderka[sekund])

Otrzymany wynik – rzeczywista moc grzewcza kotła - mówi nam z jaką mocą kocioł faktycznie podgrzewa wodę. Na przykład: temperatura wody zimnej 5C, ciepłej 45C, wiaderko 10 l napełnione w 70 sekund - po obliczenu daje wynik 23,9 kW.

Wynik pomiaru przepływu gazu (dla gazu ziemnego gz 50, G20) jest w przybliżeniu liczbowo równy mocy grzewczej przez urządzenia. Na przykład: przez 30 sekund przepłynęło 24 dm3 gazu - moc powinna wynosić 24 kW.

W kotle pracującym prawidłowo wyniki obydwu pomiarów powinny być (+/- kilka procent) takie same i równe odczytanej z tabliczki znamionowej mocy kotła. Jeśli tak jest, urządzenie pracuje prawidłowo, przynajmniej pod kątem wydajności grzania wody. Jeśli natomiast którykolwiek z pomiarów znacząco odbiega od mocy znamionowej, oznacza to że kocioł pracuje źle - może być rozregulowany, niesprawny, zanieczyszczony, może w nim zachodzić niezupełnie spalanie i produkcja tlenku węgla. W takiej sytuacji należy niezwłocznie skonsultować sprawę ze swoim serwisantem lub w razie wątpliwości co co jego kompetencji skorzystać z usług profesjonalnego serwisu kotłów Vaillant.