Kody błędów w kotłach firmy Termet są tylko częściowo zunifikowane. Jednoznaczna identyfikacja przyczyny usterki jest zatem możliwa dopiero po ustaleniu modelu danego kotła. Tabliczka znamionowa w większości modeli znajduje się w dolnej części lewego boku obudowy.

Kody błędów najbardziej popularnych we Wrocławiu modeli to:

Kotły Minimax, Minimax Plus, Miniterm i podobne:

 • Błąd E01 - nieudany zapłon, brak wykrycia płomienia. Najczęstsze przyczyny to brak dopływu gazu, zbyt długi brak przeglądów, złe ustawienia lub usterka mechanizmu gazowego
 • Błąd E02 - przegrzew, wyłączenie awaryjne przez czujnik STB. Zapowietrzenie, brak lub niedostateczny przepływ wody przez wymiennik główny, przerwa w obwodzie czujnika
 • Błąd E03 - wyłączenie awaryjne kotła przez czujnik spalin: w wersjach z otwartą komorą: wypływ spalin do pomieszczenia, przerwa w obwodzie czujnika, często przyczyną bywa przepalenie osłon termicznych wymiennika ciepła lub przy długim braku przeglądów - wydostawanie się płomienia z komory spalania. W wersjach z zamkniętą komorą spalania: brak sygnału z presostatu po załączeniu wentylatora - problem z przepływem powietrza lub spalin, usterka wentylatora lub dostanie się wody do układu presostatu
 • Błąd E04 - przerwa lub zwarcie w obwodzie czujnika NTC wody grzewczej lub wody użytkowej. Uszkodzony czujnik lub problemy z okablowaniem
 • Błąd E05 - w wersjach wyposażonych w czujnik przepływu wody grzewczej - brak wykrycia przepływu wody po załączeniu pompy
 • Błąd E06 - usterka w układze elektronicznym sterownika kotła
 • Błąd E07 - awaria w obwodzie modulatora zespołu gazowego
 • Błąd E08 - uszkodzenie przetwornika ciśnienia wody grzewczej
 • Błąd E09 - nieprawidłowe ciśnienie wody grzewczej w kotle
 • Błąd E0 - w niektórych wersjach - nieprawidłowe podłączenie kotła do sieci elektrycznej - zamieniony miejscami przewód neutralny i fazowy
 • "Błąd" L3 - to nie błąd, a jedynie komunikat stanu pracy informujący o trzyminutowej przerwie w pracy palnika po uzyskaniu temperatury zadanej.

Kotły Ecocondens Crystal:

 • Kod błędu 1 - brak wykrycia płomienia
 • Kod błędu 3 - przegrzew - odczyt temperatury ponad 100 st.C na czujniku zasilania lub powrotu
 • Kod błędu 5 - wentylator nie osiąga zadanej prędkości obrotowej lub brak sygnału z wentylatora
 • Kod błędu 11 - błąd wstępnej kontroli czujników temperatury zasilania i powrotu - temperatura nie zrównuje się podczas wstępnej pracy pompy
 • Kod błędu 13 - zbyt częste resetowanie innych błędów
 • Kod błędu 31 - przerwa w obwodzie czujnika NTC CO - zasilanie lub zadziałanie ogranicznika przegrzewu
 • Kod błędu 37 - zbyt niskie ciśnienie wody w instalacji CO
 • Kod błędu 99 - brak komunikacji między interfejsem użytkownika a sterownikiem głównym. Możliwa wada okablowania lub uszkodzenie sterownika