Najcześciej spotykane kody błędów w kotłach Vaillant

Poniżej przedstawiamy listę najbardziej popularnych kodów błędów które mogą być wyświetlane przez kotły wiszące i stojące Vaillant w sytuacji zakłóceń w prawidłowym działaniu. Kody te w różnych modelach mogą się nieco różnić w zakresie przyczyn i znaczenia, tym niemniej poniższa lista zawiera te najbardziej typowe i odnoszące się do najczęściej spotykanych modeli. W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu z serwisem Vaillant we Wrocławiu. Poniższe informacje mają charakter wyłącznie orientacyjny - interpretacje mogą się różnić w różnych modelach kotłów. Ostateczne i wiążące opisy kodów należy odczytać w instrukcji technicznej danego modelu urządzenia.

a) Kody błędów modeli Vaillant wyposażonych w wyświetlacz ciekłokrystaliczny

 • F.20 – zadziałanie ogranicznika przegrzewu – sterownik wykrył zbyt wysoką temperaturę wody w kotle Vaillant. Przyczyną są zazwyczaj problemy z przepływem wody lub jej brak (zbyt niski poziom), zakamienienie wymienników ciepła lub zapowietrzenie.
 • F.22 – brak wody w kotle – w modelach Vaillant wyposażonych w czujnik ciśnienia kod ten jest wyświetlany gdy ciśnienie wody w układzie C.O. spadnie poniżej dopuszczalnej wartości. W modelach nie posiadających czujnika ciśnienia kod ten może pojawić się także w sytuacji gdy ciśnienie wody jest prawidłowe, ale wystąpi brak przepływu wody przez wymiennik główny. Częstą przyczyną są tu też problemy natury elektronicznej.
 • F.23 – zbyt duża różnica temperatury między zasilaniem i powrotem – problemy z przepływem wody (zbyt duże opory przepływu, wadliwa praca pompy, zapowietrzenie)
 • F.24 – zbyt szybki wzrost temperatury zasilania – przyczyny podobne jak przy F.23
 • F.27 – automat palnikowy wykrywa obecność płomienia w momencie gdy zawory gazowe są zamknięte – jest to usterka rzadko spotykana, ale teoretycznie bardzo niebezpieczna. Jej przyczyną są prawie zawsze kwestie elektryczno – elektroniczne, uszkodzenie sterownika lub np. zawilgocenie jego istotnych obwodów. Jeśli zdarzy się Państwu taki kod, zalecamy natychmiast wyłączyć zasilanie elektryczne kotła, odciąć dopływ gazu i skonsultować się z Serwisem.
 • F.28 – podczas prób zapłonu nie wykryto płomienia – nieudane próby zapłonu, sterownik kotła Vaillant nie wykrywa prawidłowego prądu jonizacji. Najczęstsze przyczyny to brak gazu, zapowietrzona instalacja gazowa, nieprawidłowe działanie lub regulacja zespołu gazowego, złe ustawienie lub stan elektrod, brak konserwacji elementów komory spalania, nieprawidłowy przepływ powietrza przez komorę w kotłach „turbo”, problemy natury elektrycznej.
  Uwaga! - w internecie znaleźć można wiele instruktaży samodzielnego rozwiązywania problemu z błędem F.28 poprzez tylko wyczyszczenie elektrody jonizacyjnej. Owszem, często daje to doraźną poprawę. Autorzy tych opracowań zapomnieli jednak o pewnym bardzo ważnym "szczególe". Decydując się na takie rozwiązanie proszę mieć świadomość, że w wielu przypadkach w wyniku tej czynności sprawiamy iż ponownie zaczyna pracować urządzenie, które pracować nie powinno z powodu np niepełnego spalania gazu wynikającego z zanieczyszczenia i niedrożności innych elementów. Urządzenie którego spaliny zawierają 200 razy więcej tlenku węgla niż powinny. Może to doprowadzić do poważnego zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników i przyspieszonej degradacji lub zniszczenia wielu elementów kotła. Kilka przykładów takich uszkodzeń można zobaczyć w naszej galerii z serwisu kotłów Vaillant we Wrocławiu. Zachęcamy zatem by problemu z błędem F.28 nie rozwiązywać tylko za pomocą drucianej szczoteczki - powinien zostać wykonany pełny przegląd - konserwacja kotła. Więcej informacji na temat zakresu przeglądu można znaleźć w instrukcji technicznej urządzenia.
  Warto dodać, że kod F.28 w podgrzewaczu Vaillant MAG 11, 14, zakładając że urządzenie jest utrzymane w dobrym stanie technicznym, oznacza zazwyczaj usterkę lub zużycie tzw. serwomotoru (elementu mechanizmu gazowego odpowiadającego za otwieranie i zamykanie przepływu gazu) i konieczność jego wymiany. Usługę tę sprawnie wykona Serwis Vaillant.
 • F.29 – zanik sygnału płomienia podczas pracy i nieudana próba następującego po tym zapłonu – najczęstsze przyczyny w kotłach Vaillant to: problemy z układem powietrzno – spalinowym, zły stan ogólny kotła (brak konserwacji), ograniczony dopływ gazu, wadliwa regulacja mechanizmu gazowego itp.
 • F.33 – dotyczy kotłów Vaillant typu „turbo” – brak sygnału z presostatu – zazwyczaj problemy z odpływem spalin lub zasysaniem powietrza, przedostawanie się wody z układu powietrzno – spalinowego do kotła, niewłaściwie dobrana/wyregulowana kryza spalinowa
 • F.36 – wyłączenie awaryjne z powodu wypływu spalin do pomieszczenia – dotyczy kotłów Vaillant z otwartą komorą spalania – najczęstsze przyczyny to nieprawidłowe działanie komina np. ograniczenie drożności, nieszczelne połączenie kotła z kominem, niewystarczający dopływ powietrza do pomieszczenia, przegrzewanie się komory spalania w wyniku braku konserwacji, złego stanu osłon termicznych, nieszczelności osłon komory.
 • F.75 – brak skoku ciśnienia wody po 5 próbach załączenia pompy – uszkodzenie pompy, zapowietrzenie kotła, ograniczenie drożności obiegu wody grzewczej, podłączenie kotła do błędnie wykonanej lub nieprawidłowej (np. grawitacyjnej) instalacji, błędny montaż naczyń wzbiorczych.

b) Kody błędów modeli Vaillant wyposażonych w lampki kontrolne (VU, VUW pro, VU/VUW .. xe )

 1. Miga kontrolka zasilania (zielona) – zadziałało zabezpieczenie przegrzania
 2. Miga kontrolka odprowadzania spalin (ikona komina/wentylatora) – zadziałanie zabezpieczenia wypływu spalin do pomieszczenia (wersje atmosferyczne) lub nieprawidłowy przepływ powietrza przez komorę spalania (wersje turbo)
 3. Miga kontrolka oznaczona klepsydrą – brak wody lub brak przepływu wody, zapowietrzenie kotła, niedrożność układu hydraulicznego, nieprawidłowa praca pompy.
 4. Miga kontrolka oznaczona ikoną płomienia – usterka w obwodzie czujników NTC.
 5. Miga czerwona kontrolka oznaczona przekreślonym płomieniem - usterka sterownika.
 6. Świeci czerwona kontrolka oznaczona przekreślonym płomieniem - błąd wykrycia płomienia.