W większości modeli kotłów Vaillant wyposażonych w wyświetlacz ciekłokrystaliczny dostępne są kody stanów pracy, określające dokładnie w jakiej fazie programu znajduje się kocioł w danym momencie. Najczęściej spotykane to:

 • S.0 - brak żądania grzania
 • S.0 - brak żądania grzania
 • S.4 - praca palnika w trybie centralnego ogrzewania
 • S.7 - wybieg pompy w trybie centralnego ogrzewania
 • S.14 - praca palnika w trybie wody użytkowej w trybie dwufunkcyjnym
 • S.24 - praca palnika w trybie podgrzewania zasobnika
 • S.31 - tryb pracy tylko ciepła woda użytkowa - aktualnie brak żadania jej podgrzewania
 • S.33 - nie zadziałał presostat
 • S.36 - centralne ogrzewania wyłączone przez regulator 7-8-9
 • S.52 - blokada kotła z powodu wykrycia wypływu spalin
 • S.54 - blokada kotła z powodu zbyt gwałtownego wzrostu temperatury

Ciąg dalszy w przygotowaniu...