Nieregularne, z czasem coraz częstsze wyłączenia awaryjne kotłów typoszeregu MCR, MCR II z kodem błędu 5 są jednymi z częściej zdarzających się problemów z tymi urządzeniami. Kod 5 oznacza problemu z wykrywaniem płomienia po jego wykryciu podczas zapłonu. Najczęstsze przyczyny to:

  • Problemy z dopływem gazu, zbyt niskie ciśnienie gazu na wejściu do kotła. W przypadku kotłów zasilanych gazem płynnym - zbyt niski poziom gazu ew. zbyt niskie ciśnienie (np przy zbiornikach naziemnych podczas silnych mrozów).
  • Nieprawidłowe działanie układu powietrzno - spalinowego - obecność spalin w zasysanym powietrzu.
  • Zły stan elementów komory spalania, zazwyczaj na skutek zbyt długiego okresu pracy kotła od ostatniej konserwacji. Mogą to być: nadmierne zanieczyszczenie, ograniczenie drożności, problemy z odpływem kondensatu, zawilgocone izolacje termiczne, uszkodzony palnik itp
  • Problemy natury elektrycznej - styki elektryczne, obwód uziemienia
  • Usterka jednego z elementów układu detekcji płomienia.
  • Wyjątkowo silne podmuchy wiatru (naprawdę wyjątkowo silne)

Jeśli zdarzy się Państwu błąd numer 5 w kotle De Dietrich MCR, zalecamy:

  1. Sprawdzić kiedy ostatnio był wykonywany serwis kotła. Jeśli ponad rok - warto to zrobić.
  2. Odblokować kocioł - przyciskiem "reset"
  3. Jeśli w krótkim czasie błąd się powtarza, konieczny jest kontakt z serwisem.

Mamy duże doświadczenie w rozwiązywaniu wszelkich problemów z tymi modelami urządzeń. Zapraszamy do kontaktu - na pewno sprawnie pomożemy.