Wybrane (najczęściej spotykane) kody błędów w popularnych modelach kotłów Saunier Duval:

Poniżej przedstawiamy wykaz kodów błędów. W razie wystąpienia zakłóceń w pracy kotła warto, jeśli to możliwe, odczytać kod gdyż ułatwi to późniejszą rozmowę z serwisem Saunier Duval.

 

Saunier Duval Thema Classic:

 • F1 - błąd zapłonu. Niewykrycie płomienia w trakcie procesu zapłonu.
 • F2 - błąd presostatu - po uruchomieniu wentylatora nie doszło do zwarcia styków presostatu w odpowiednim czasie
 • F4 - błąd zaniku płomienia - zanik sygnału jonizacji po wcześniejszym wykryciu płomienia (udanym zapłonie)
 • F5 - przegrzanie - zadziałał ogranicznik przegrzewu.
 • F9 - błąd czujnika ciśnienia wody w układzie CO
 • F14 - zbyt wysoka temperatura na zasilaniu - ponad 95 st. C

 

Saunier Duval Thematek

Kocioł ten nie posiada niestety żadnego, dostępnego dla Użytkownika, systemu odczytu kodów błędów. Jedynym wskaźnikiem problemu/usterki jest migająca czerwona lampka. Załącza się ona i miga w taki sam sposób bez względu na rodzaj występującego problemu, zatem dopiero serwisant badając kocioł na miejscu jest w stanie określić przyczynę wyłączenia awaryjnego.

Jedynym odstępstwem od tej reguły jest sytuacja, gdy czerwona lampka miga w takt z najniższym segmentem wskaźnika ciśnienia wody w kotle - wówczas oznacza to zbyt niskie ciśnienie i potrzebę dopuszczenia wody (zawór napełniający jest wbudowany w kotle).


 

Saunier Duval Niedźwiedź:

 • F1 - błąd zapłonu, blokada automatu palnikowego. Nieudany zapłon, brak gazu lub zadziałanie jednego z zabezpieczeń kotła, Odblokowanie przyciskiem na panelu sterowniczym. Warto pamiętać że w tym modelu przyczyną błędu F1 może być także błędna fazowość zasilania elektrycznego.
 • F2 - błąd czujnika temperatury zasilania - zwarcie, przerwa lub wskazanie poza zakresem.
 • F3 - błąd przegrzewu, temperatura kotła powyżej 90 st. C
 • F4 - błąd czujnika NTC temperatury zasobnika
 • F5 - błąd czujnika temperatury zewnętrznej - przerwa, zwarcie lub wskazanie poza zakresem. Błąd ten występuje często gdy np czujnik zewnętrzny nie jest podłączony a użytkownik omyłkowo aktywował funkcję pogodową w panelu sterowniczym kotła. W takiej sytuacji rozwiązaniem problemu jest wyłączenie funkcji pogodowej.

 

Saunier Duval Thema:

Model Thema posiada trzy lampki których kombinacja świecenia lub liczba mignięć pomagają we wstępnej lokalizacji usterki. W razie awaryjnego wyłączenia kotła należy dokładnie zanotować sekwencję wskazywaną przez kontrolki (np cztery mignięcia dwóch prawych lampek - przerwa).

Niektóre z wyświetlanych w ten sposób kodów to:

 • miganie zielonej lampki - zbyt niskie ciśnienie wody w kotle (<0,5 bar)
 • ciągłe świecenie dwóch czerwonych kontrolek - wyłączenie przez czujnik ciągu lub przegrzania
 • świeci czerwona lampka (pierwsza od prawej) - usterka zapłonu (brak gazu, problem z wykrywaniem płomienia)
 • dwie prawe lampki migają cztery razy - blokada kotła po kilkukrotnej nieudanej próbie zapłonu - konieczność zresetowania (poprzez krótkotrwałe odłączenie zasilania)

Saunier Duval Themis:

Kocioł ten posiada tylko jedną, czerwoną lampkę kontrolną, uruchamiającą się w razie zadziałania czujnika wypływu spalin. Odblokowanie tego czujnika nie jest możliwe z poziomu panelu sterowniczego kotła - konieczne jest wezwanie serwisu.

Model Themis w najbardziej popularnej wersji -  z palnikiem dyżurnym (tzw. świeczką) wymaga ręcznego zapalenia płomienia dyżurnego w razie jego zgaśnięcia np po przerwie w dopływie gazu lub przy silnym wietrze itp. Instrukcja wykonania tej czynności znajduje się na naklejce umieszczonej na wewnętrznej stronie klapki przykrywającej panel sterowniczy.


Saunier Duval Semia: