W wielu starszych modelach kotłów i piecyków znajduje się tzw. świeczka (płomień dyżurny) - jest to mały palniczek, na którym płomień powinien palić się cały czas w stanie gotowości do pracy. Zdarza się jednak, że płomień ten gaśnie. Przyczyny tego problemu mogą być różnorakie, zarówno leżące po stronie czynników zewnętrznych jak i samego kotła.

Jeśli "świeczka" zgasła pierwszy raz od bardzo długiego czasu, zalecamy:
- Sprawdzić ciśnienie wody w układzie centralnego ogrzewania i uzupełnić w razie potrzeby
- Sprawdzić drożność kratki wentylacji wywiewnej i nawiewnej - upewnić się czy nie uległy zasklepieniu np kurzem
- Upewnić się, że od ostatniej konserwacji kotła nie minęło zbyt wiele czasu
- Zwrócić uwagę czy nie występują inne niepokojące objawy np zaduch w pomieszczeniu, zapach spalin, wyciek wody spod kotła itp. Gdyby cokolwiek wzbudziło Państwa niepokój, kocioł należy pozostawić wyłączony i wezwać serwis.

Po wykonaniu tych czynności można ponownie zapalić "świeczkę" (wg instrukcji obsługi danego modelu) i kocioł normalnie eksploatować, zachowując jednak wzmożoną ostrożność. Warto też skonsultować się telefonicznie ze swoim serwisantem. Sposób zapalania płomienia dyżurnego jest różny w zależności od modelu kotła, ale zazwyczaj polega na:
- Naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku lub przycisku-pokrętła umieszczonego na panelu sterowniczym
- Kilkukrotnym naciskaniu piezozapalacza - do momentu pojawienia się płomienia na palniku dyżurnym
- Przytrzymaniu przycisku lub pokrętła wym. w p.1 przez czas około 30 sekund
- Puszczeniu przycisku - w tym momencie płomień powinien się nadal palić
- Jeśli po puszczeniu przycisku płomień zgaśnie, procedurę powtórzyć przytrzymując przycisk dłużej, maksymalnie do ok 2 minut
- Jeśli po puszczeniu przycisku płomień znów zgaśnie, oznacza to zazwyczaj niesprawność kotła i konieczność jego naprawy

Sporadycznego zgaśnięcia płomienia dyżurnego nie należy natychmiast kwalifikować jako usterkę, gdyż może ono wynikać z wielu czynników zewnętrznych np wyjątkowo silny wiatr czy chwilowa przerwa w dostawie gazu.

Jeśli "świeczka" gaśnie regularnie, zwykle przyczyną tego stanu jest nieprawidłowe działanie kotła lub w wielu modelach wypływ spalin do pomieszczenia. Warto nie bagatelizować tego faktu, gdyż zazwyczaj jest on symptomem problemów, które mogą przekładać się na zagrożenie bezpieczeństwa Użytkowników, zwiększone zużycie gazu lub występienie poważniejszych usterek. W takiej sytuacji zalecamy pilną konsultację z serwisem.