W kotłach gazowych firmy De Dietrich nie ma unifikacji w zakresie znaczenia kodów błędów. W różnych modelach format i znaczenie kodów zupełnie się różnią, zatem w celu określenia rodzaju problemu, należy najpierw ustalić model kotła i dopiero po tym można ustalić, co dany kod oznacza. W razie potrzeby pomocy zachęcamy do kontaktu z serwisem kotłów De Dietrich we Wrocławiu

Popularne komunikaty błędów w najczęściej spotykanych modelach kotłów i pieców De Dietrich przedstawia poniższa lista:

Typoszereg MCR (MCR I, MCR II, wersje S, T, MI, BIC) z wyłączeniem MCR3:

 • Kod 4 – usterka wykrywania płomienia. Mimo kilkukrotnych prób zapłonu płomień na palniku nie pojawia się, zanika przed upływem czasu stabilizacji lub nie zostaje wykryty. Należy przede wszystkim sprawdzić, czy jest prawidłowy dopływ gazu do kotła, jeśli tak, spróbować wykasować błąd. Jeśli problem powtarza się, konieczna jest konsultacja z serwisem.
 • Kod 5 – usterka wykrywania płomienia w czasie pracy. Po udanym zapłonie płomień zanika lub przestaje być wykrywany. Problem ten pojawia się najczęściej, gdy kocioł zbyt długo nie był serwisowany.
 • Kod 6 – wykrycie płomienia w momencie, gdy palnik nie pracuje. Pojawienie się tego błędu może świadczyć o poważnej usterce lub problemie który może się pogłębić. Jeśli się zdarzy, najlepiej od razu wyłączyć zasilanie elektryczne kotła i zamknąć dopływ gazu. Najlepiej nie uruchamiać urządzenia do czasu konsultacji z serwisem.
 • Kody 7, 10 – brak wody w kotle, brak jej obiegu lub niedostateczny przepływ przez kocioł. Należy upewnić się, że w kotle jest właściwe ciśnienie wody i w razie potrzeby dopuścić do właściwego poziomu.

Typoszereg CITY

 • Kod AL PA – zbyt niskie ciśnienie wody w kotle – uzupełnić
 • Kody AL CA, C1 – problemy z zapłonem lub wykrywaniem płomienia. Przyczyną może być brak lub niedostateczny dopływ gazu
 • Kod AL FO – problem z odpływem spalin, dopływem powietrza lub ich wykrywaniem (wersje z zamkniętą komorą spalania)
 • Kod AL 60-75 – wypływ spalin do pomieszczenia (wersje z otwartą komorą spalania)

Kotły Zena (MS(..), MS...MI)

 • Kod E01 – brak zapłonu lub wykrycia płomienia. Zweryfikować dopływ gazu i prawidłowość podłączenia kotła do sieci zasilającej.
 • Kod E03 – w wersji z otwartą komorą spalania – wypływ spalin do pomieszczenia, w wersji z zamkniętą komorą spalania – problem z przepływem w układzie powietrzno – spalinowym.
 • Kod E10 – zbyt niskie ciśnienie wody w układzie CO. Uzupełnić do zalecanej wartości, typowo 1 – 1,5 bar.